Dapper. investeert in Texel
Samen met Dapper. werken boeren aan nieuwe verdienmodellen die kringlooplandbouw aantrekkelijk maken. Boeren, Texelaars en toeristen investeren met elkaar in het landschap dat we zo waarderen. Texelse boeren die durven investeren in de toekomst van het eiland worden daarbij door Dapper. ondersteund. Samen met korte ketenbedrijf Local2Local werken we aan een duurzaam perspectief voor boeren, en de verbinding tussen burgers en boeren onder het motto ‘Alleen ga je sneller, samen ben je sterker’. 

Dapper.-boeren 

  • zijn transparant in hun bedrijfsvoering en prijsstelling en werken samen aan de verkorting van de keten en het herstel van de verbinding tussen burger en boer; 
  • houden zich bezig met landschapsbescherming, zoals het onderhoud van tuinwallen, kolken en schapenboeten en het plaatsen van houten damhekken;
  • doen aan landschaps- en vogelbeheer via de agrarische natuurvereniging De Lieuw;
  • doen mee aan de jaarlijkse monitoring van de botanische samenstelling van enkele van hun percelen;
  • gebruiken de natuur niet alleen optimaal, maar sparen en verzorgen die ook (natuurinclusief);
  • streven naar diervoeder dat afkomstig is van het eigen bedrijf of uit de regio;
  • werken samen met bedrijven uit andere sectoren met als doel de kringlopen te sluiten;
  • streven naar een vermindering van gangbaar middelengebruik door inzet van natuurlijke preventie- en geneesmiddelen;
  • laten zich minimaal tweemaal per jaar begeleiden door een deskundige;
  • investeren en in het aantrekken en ontwikkelen van jonge talentvolle mensen voor duurzaamheidsvraagstukken, en werken daaraan mee.

Dapper.-boeren Jan-Willem Bakker (schapenbedrijf de Waddel) en Arjen Boerhorst (schapenboerderij De Hoge Kamp) doen een oproep om voor echt Texels lamsvlees te kiezen.