Dapper. doet
Dapper. steunt de boeren die durven kiezen voor een koers waarbij ze niet alleen investeren in hun eigen bedrijf maar ook in de toekomst van Texel. Die niet kiezen voor schaalvergroting maar kiezen voor een natuurinclusief bedrijfsmodel en de ambitie om kringlopen op Texel te sluiten.

Samen voor het Texelse landschap
Een belangrijke reden waarom we zo van Texel houden is haar bijzondere landschap. Een divers landschap variërend van de eeuwenoude Hoge Berg tot weidse polders beheerd door boeren. Naast de schapenhouderij en de akkerbouw is er volop ruimte voor bijzondere vogelsoorten, planten en insecten. Natuurinclusieve landbouw, dat bijdraagt aan een duurzaam en veerkrachtig ecosysteem, is van groot belang. Boeren die natuurinclusief werken, zorgen ervoor dat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het unieke landschap.

Dapper. boeren:

  • werken samen aan de verkorting van de voedselketen en het herstel van de verbinding tussen burger en boer;
  • houden zich bezig met landschapsbescherming en vogelbeheer;
  • gaan samen op zoek naar manieren om meer natuurinclusief te werken en kringlopen sluitend te maken, met als doel meer gebruik van plaatselijke bronnen;
  • investeren en werken mee in het aantrekken en ontwikkelen van jonge talentvolle mensen voor duurzaamheidsvraagstukken.

Geen visie zonder consument
Boeren kunnen het niet alleen. De consumenten, Texelaars en toeristen, zijn de groene motor om kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Door lokale producten te kopen, draag je persoonlijk bij aan het landschap dat we zo waarderen en zorg je dat de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt.