Dapper. is van plan om op termijn veel verschillende producten aan te bieden. Het begint met het meest iconische product van het eiland: overheerlijk Texels lamsvlees.

Schapen op het Texelse land. Ook in de toekomst!
Zeg je Texel, dan zeg je schapen. Schapen zijn onlosmakelijk verbonden met het eiland. Het landschap en de dieren voorzien in elkaars behoeften. Het is puur genieten van het struinen over landwegen en holle paadjes, door bos en duinen. Schapenboeten staan stevig verankerd in het landschap, de blik op het noord-oosten gericht. De ‘tuunwallen’ bieden beschutting aan lammeren, die zich met hun moeders laven aan het water in de diep uitgesleten kolken. Kruidige graslanden floreren bij de begrazing van Texelse schapen. Tegelijkertijd gedijt het schaap goed op de gewassen in deze weilanden. Om een gezond landschap voor het schaap, de boer en jezelf te behouden voor de toekomst kun je meehelpen. 

Bestel Dapper. Lamsvlees en investeer in Texel
Hoe kun je helpen? Door een pakket Dapper-Lamsvlees te bestellen!
Voor € 54,91 krijg je een pakket met puur en mals Echt Texels Lamsvlees thuisbezorgd. Daarmee investeer je in het unieke landschap. Niet alleen ontvangt de boer een faire prijs, je stort ook 5 euro in de pot voor nieuwe projecten. En natuurlijk krijg je een pakket met 1,75 kilo heerlijk Texels lamsvlees.

Het pakket bestaat uit:

  • Lamskoteletten
  • Lamsboutschijven
  • Lamssaucijzen
  • Lamsburger 
  • Lamsstoofvlees

Korte lijnen
De dieren worden op Texel geslacht. Door de korte afstand tussen de weiden en het slachthuis bouwen de lammeren zo weinig mogelijk stress op. Dit is diervriendelijker en komt de kwaliteit van het vlees ten goede. De lammeren zijn minimaal 100 dagen oud, en maximaal 365 dagen.

De prijs
Dapper. is volledig transparant in haar prijsopbouw. Om tot een eerlijk inkomen voor de Dapper.-boeren te komen gaan we uit van een vastgestelde prijs per kilo lamsvlees. Er worden kosten gemaakt voor het slachten, portioneren en verpakken, ook zijn er kosten voor de promotie, administratie, het online platform en distributie. Om zo kostenefficiënt mogelijk te zijn maken we gebruik van bestaande IT- en logistieke netwerken. 

Meer informatie over de prijsopbouw vind je hier.

Als je de bestelling geplaatst hebt, kun je zelf een levermoment kiezen. De pakketten worden tweewekelijks verzonden.