Texelaars Arjen en Lonneke Boerhorst zijn natuurinclusieve boeren pur sang! Ze schenken in hun werk extra aandacht aan de natuur, het landschap en de dieren. Met grote toewijding doen ze op hun schapenbedrijf ‘De Hoge Kamp’ aan weidevogelbeheer. Voor de familie Boerhorst spreekt dat vanzelf. Toch komt er nog best wat bij kijken!

Arjen nestbeschermer
Arjen bij een nestbeschermer. Foto: Lonneke Boerhorst

Nestbeschermer
Van oudsher houdt de familie schapen op het glooiende oude land bij de boerderij. Arjen leidt je graag rond om erover te vertellen: “Er lopen hier gemiddeld 300 schapen rond, met op hoogtijdagen nog zo’n 500 lammeren erbij.  Je ziet niet  alleen veel schapen op het land, ook spot je hier in het broedseizoen allerlei soorten weidevogels. Door het gras niet te vaak en vooral niet te vroeg te maaien voelen vogels zich beschut en zijn hun nesten veilig. Als ze eieren leggen, markeren we de plek en zetten er een ijzeren nestbeschermer overheen. Bij het maaien is het nest dan goed zichtbaar en kunnen we een ruime afstand bewaren. Bovendien zijn de nesten veilig voor de voetjes van de schapen en lammeren.” Verder doet hij niet aan intensieve beweiding. Hierdoor hebben de weidevogels de ruimte en blijft er genoeg gras staan waar de vogels dekking in kunnen zoeken. 

Uitgebreid keuzemenu
“Voor de jonge vogels is hier genoeg te eten”, volgens Arjen. “Ze scharrelen met gemak hun kostje bij elkaar op het land, bij de kolken en aan de slootkant. De oevers van de sloten beheren we natuurvriendelijk. Dat wil zeggen dat we een geleidelijke overgang hebben gemaakt van water naar land. Het gevolg is een grotere diversiteit aan oeverplantjes, waterplanten en diersoorten, waartussen vogels heerlijk kunnen foerageren.”
Het waterpeil in de sloot kan Arjen beïnvloeden met een zelf gerealiseerd sluisje achterop z’n land. Omdat hij ook typische landschapselementen zoals kolken (soort natuurlijke drinkpoelen), tuunwallen en een schapenboet onderhoudt en beschermt, ligt er een rijk gevarieerd gebied rondom de boerderij voor alles wat leeft en groeit.

Vaste gasten
Als resultaat van deze extra inspanningen broeden grutto’s, tureluurs en vooral veel scholeksters hier graag hun eieren uit. Dat is buitengewoon mooi, want de aantallen van bijvoorbeeld de scholekster nemen al tientallen jaren sterk af. Aan Arjen zal dat niet liggen. Hij kan ook de gele kwikstaart, graspieper, kievit, meerkoet, veldleeuwerik en wilde eend tot zijn vaste gasten rekenen. “Af en toe komt er zelfs een lepelaar op visite!”

Weidevogel

Waardering
Arjens inzet voor de weidevogels werd in 2019 gewaardeerd met ‘De Gouden Lieuw’, uitgereikt door de Texelse vereniging De Lieuw. Dit is een zelfstandige vereniging die het agrarische natuur- en landschapsbeheer op het eiland ondersteunt. Wist je trouwens dat ‘Lieuw’ de Tesselse benaming is voor scholekster?

Lammetjes Boerhorst

678 Comments

Leave a Reply