Sinds 2019 bestaat de studiegroep Kringlooplandbouw Texel. Het doel is – de naam zegt het al – kringlooplandbouw op Texel stimuleren. Aanleiding van de oprichting was een presentatie van toenmalig student Siem Vlaanderen, die onderzoek deed naar kringlooplandbouw op Texel. Niet alleen een zaak van de boeren, maar zeker ook van de ‘burgers’!

Het onderzoek van Siem
Siem onderzocht hoeveel mineralen op Texel er worden aan- en afgevoerd, en waar de verliezen verkleind kunnen worden. Belangrijk als je je eigen krachtvoer wilt verbouwen bijvoorbeeld, in plaats van het ‘ver weg’ te kopen. Adviseur bij het onderzoek was Frank Verhoeven, eigenaar van Boerenverstand. Boerenverstand is een adviesbureau dat dagelijks in gesprek is met boeren, provincies en waterschappen om duurzame landbouw te stimuleren.

Enthousiaste Texelse boeren
In juli 2019 presenteerde Siem zijn onderzoeksresultaten in de schuur van de familie Langeveld aan de Postweg. Frank Verhoeven gaf hierbij een toelichting over de mogelijkheden en de praktische toepassing van de kringlooplandbouw op Texel. Het enthousiasme van de aanwezige boeren was zo groot dat er diezelfde bijeenkomst een vervolg aan werd gegeven. Zo werd de studiegroep Kringlooplandbouw Texel geboren: een groep van akkerbouwers en veehouders die natuur-inclusieve landbouw op Texel willen nastreven en verbeteren.

Siem Vlaanderen presenteert zijn onderzoeksresultaten aan Texelse boeren

Experimenteren met kringlooplandbouw
De studiegroep formuleerde vier hoofdonderwerpen om mee te experimenteren:
1) meer melk uit eigen gras;
2) van organische reststroom tot bodemverbeteraar;
3) nieuwe teelten om voerimport te verminderen;
4) kortere ketens met toegevoegde waarde.
Een goed voorbeeld van een experiment is het telen van gewassen die de biodiversiteit vergroten, en daarnaast als veevoer dienen.

Boerenverstand aan de slag
Boerenverstand deed namens de studiegroep een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland. Hierbij speelde de Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw Texel een belangrijke rol. Door met hun samen te werken kreeg Boerenverstand onder andere de financiële middelen om de studiegroep bij te staan. Hiermee kon Siem zijn onderzoek omzetten in een project waarbij veehouders en akkerbouwers op Texel samenwerken aan kringlooplandbouw.

Texelse schapen zijn dol op de planten en de peulvruchten van de groene erwten.

Dapper blijft niet achter
Met ons motto ‘Dapper voor een mooi en biodivers Texels landschap’ kunnen we niet achterblijven. Onze missie is het toevoegen van waarde bij het korter maken van de ketens. Neem bijvoorbeeld de groene erwt. Akkerbouwers Klaas en Kees Lap willen experimenteren met het verbouwen van groene erwten. Dat komt goed uit, want schapenboer Jan-Willem Bakker kan deze erwten gebruiken als krachtvoervervanger en dat betekent minder voerimport. Bovendien zijn erwten een traktatie voor de mens! Dapper is momenteel bezig om lekkere producten te ontwikkelen van groene erwten voor de consument. Het mooiste deel van de erwten wordt verwerkt voor humane consumptie en van de rest mogen de schapen genieten. Zo krijgt de boer een goede prijs voor zijn gewas, wordt er lokaal een krachtvoervervanger verbouwd, én wordt er gewerkt aan een goede biodiversiteit.

Deze samenwerking kan niet zonder jou
Wat heb jij hier nu mee te maken? Heel veel! Want uiteindelijk ben jij als consument de groene motor om kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw te stimuleren. Door lokale producten te kopen, draag je persoonlijk bij aan de biodiversiteit, het klimaat en zorg je dat de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. Dus maak het verschil, en koop zoveel mogelijk lokaal!

Het winterpakket van Dapper. bevat Texels lamsvlees en Texelse groene erwten: de producten uit de kringlooplandbouw in één pakket.