Categorieën
Nieuws

Smullend investeren? Dat kan met het nieuwe Dapper.winterpakket!

Met het winterpakket van Dapper. geniet je van zelfgemaakte Texelse erwtensoep én draag je bij aan het landschap van Texel. En niet zonder extra’s. In het winterpakket vind je ook het TX robuust brood van Bakker Timmer en een heerlijke pot mosterd van Mosterdmakerij Texel.

Waarom erwten(soep)
Dapper. wil kringlooplandbouw en natuurinclusief boeren op Texel stimuleren. Dat betekent meer gebruik maken van eigen grondstoffen, minder import en zorgen voor het Texelse landschap. De groene erwten passen daar perfect in. Ze versterken de bodemkwaliteit, binden stikstof uit de lucht en voeden het land en zijn een lokaal krachtvoervervanger voor schapen.

Maak zelf je erwtensoep met een recept van sterrenchef Jef Schuur

Biodiversiteit door erwten
De akkerbouwer heeft elk jaar een strak bouwplan. Daarin staat waar en welke gewassen hij teelt. Een gewas verbouw je bijna nooit vaker dan één jaar op hetzelfde stuk grond. Dan gaat de kwaliteit van de grond achteruit en weet het ongedierte het gewas sneller te vinden. Noodzaak dus om een groot assortiment van gewassen te telen zodat de akkerbouwer de biodiversiteit van zijn land en daarmee het landschap vergroot. Die mogelijkheid bieden de groene erwten. Maar dat is niet de enige reden. Erwten zijn een vlinderbloemige en kunnen stikstof binden uit de lucht en omzetten in eiwitten. Ook verrijken de erwten het stikstofgehalte in de bodem en dat zorgt er voor dat de bodem minder bemest hoeft te worden. 

Smullende schapen
Naast de verrijking voor het landschap en de bodem is er nog een andere reden dat Dapper. kiest voor producten van groene erwten. Net als mensen smullen ook schapen graag van deze groene peulvruchten. Door het hoge eiwitgehalte zijn de erwten een perfect lokaal krachtig voer voor de schapen van Jan-Willem Bakker van Schapenboerderij De Waddel. Zo hoeft er minder krachtvoer van ver weg te komen.

Texelse schapen van Jan-Willem genieten van een mengsel erwten, gras en kruiden

En dat natuur-inclusieve dan?
Daar zorgen de gebroeders Klaas en Kees lap voor. Wie op Texel is geweest kan de bloemstroken aan de akkerranden vlakbij Den Hoorn niet ontgaan zijn. Naast een prachtig gezicht vergroten ze de biodiversiteit en verbeteren de leefbaarheid voor insecten en vogels. Dit betekent een mooier Texels landschap, een gezonde bodem en de insecten en vogels zijn natuurlijke vijanden van ongedierte in de gewassen. Win, win, win!

De boer verdient meer dan de pluim
Of eigenlijk de boeren in dit geval. Klaas en Kees Lap telen de erwten op hun akkerbouwbedrijf De Hemmer nabij Den Hoorn. Op de 120 hectare verbouwen de broers naast de groene erwten nog vele soorten gewassen zoals graansoorten en pootaardappelen. Door het gebruik van bloemenranden en een uitgebreid bouwplan houden ze zoveel als mogelijk rekening met het landschap en alles wat er leeft. Ben je nieuwsgierig? Kom naar de Hemmerweg en koop de seizoensproducten van BoerLap uit hun een eigen schuurtje. 

Categorieën
Nieuws

Schapen en weidevogels: een natuurlijke combinatie

Texelaars Arjen en Lonneke Boerhorst zijn natuurinclusieve boeren pur sang! Ze schenken in hun werk extra aandacht aan de natuur, het landschap en de dieren. Met grote toewijding doen ze op hun schapenbedrijf ‘De Hoge Kamp’ aan weidevogelbeheer. Voor de familie Boerhorst spreekt dat vanzelf. Toch komt er nog best wat bij kijken!

Arjen nestbeschermer
Arjen bij een nestbeschermer. Foto: Lonneke Boerhorst

Nestbeschermer
Van oudsher houdt de familie schapen op het glooiende oude land bij de boerderij. Arjen leidt je graag rond om erover te vertellen: “Er lopen hier gemiddeld 300 schapen rond, met op hoogtijdagen nog zo’n 500 lammeren erbij.  Je ziet niet  alleen veel schapen op het land, ook spot je hier in het broedseizoen allerlei soorten weidevogels. Door het gras niet te vaak en vooral niet te vroeg te maaien voelen vogels zich beschut en zijn hun nesten veilig. Als ze eieren leggen, markeren we de plek en zetten er een ijzeren nestbeschermer overheen. Bij het maaien is het nest dan goed zichtbaar en kunnen we een ruime afstand bewaren. Bovendien zijn de nesten veilig voor de voetjes van de schapen en lammeren.” Verder doet hij niet aan intensieve beweiding. Hierdoor hebben de weidevogels de ruimte en blijft er genoeg gras staan waar de vogels dekking in kunnen zoeken. 

Uitgebreid keuzemenu
“Voor de jonge vogels is hier genoeg te eten”, volgens Arjen. “Ze scharrelen met gemak hun kostje bij elkaar op het land, bij de kolken en aan de slootkant. De oevers van de sloten beheren we natuurvriendelijk. Dat wil zeggen dat we een geleidelijke overgang hebben gemaakt van water naar land. Het gevolg is een grotere diversiteit aan oeverplantjes, waterplanten en diersoorten, waartussen vogels heerlijk kunnen foerageren.”
Het waterpeil in de sloot kan Arjen beïnvloeden met een zelf gerealiseerd sluisje achterop z’n land. Omdat hij ook typische landschapselementen zoals kolken (soort natuurlijke drinkpoelen), tuunwallen en een schapenboet onderhoudt en beschermt, ligt er een rijk gevarieerd gebied rondom de boerderij voor alles wat leeft en groeit.

Vaste gasten
Als resultaat van deze extra inspanningen broeden grutto’s, tureluurs en vooral veel scholeksters hier graag hun eieren uit. Dat is buitengewoon mooi, want de aantallen van bijvoorbeeld de scholekster nemen al tientallen jaren sterk af. Aan Arjen zal dat niet liggen. Hij kan ook de gele kwikstaart, graspieper, kievit, meerkoet, veldleeuwerik en wilde eend tot zijn vaste gasten rekenen. “Af en toe komt er zelfs een lepelaar op visite!”

Weidevogel

Waardering
Arjens inzet voor de weidevogels werd in 2019 gewaardeerd met ‘De Gouden Lieuw’, uitgereikt door de Texelse vereniging De Lieuw. Dit is een zelfstandige vereniging die het agrarische natuur- en landschapsbeheer op het eiland ondersteunt. Wist je trouwens dat ‘Lieuw’ de Tesselse benaming is voor scholekster?

Lammetjes Boerhorst

Categorieën
Nieuws

Texelse barbecue bij De Waddel

Op woensdag 15 juli genoten bijna 40 bezoekers bij de tweede Dapper.-bbq van de gastvrijheid van Jan-Willem en Sonja Bakker op Schapenbedrijf De Waddel.

De groep startte vanaf de Texelse Bierbrouwerij op de Hoge Berg met een wandeling door het eeuwenoude landschap, waarbij Jan-Willem enthousiast vertelde over de natuur en de schapen, zijn ‘dames’, die er rondlopen.

Er was speciale aandacht voor Dapper., het initiatief dat lokale producenten die zich extra inzetten voor het landschap en de biodiversiteit wil verbinden aan zakelijke afnemers en consumenten.

Sonja wachtte de gasten op bij de schapenboet met koele drankjes en schalen vol lokaal lekkers. Het lamsvlees van de grill smaakte ongeëvenaard. Genieten hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Wil je ook een keer mee? Deze bijzondere wandeling en aansluitende barbecue vindt iedere woensdagavond plaats van 18:00 – 21:00 uur.

Geef je snel op!