Wij zijn Dapper.

Dapper. is een initiatief van Jan-Willem Bakker, Arjen Boerhorst, Dirk van der Beek en Mark Frederiks. Zij staken de dappere koppen bij elkaar om vorm te geven aan het idee dat landbouw en natuur heel goed hand in hand kunnen gaan. Dapper. steunt de boeren die durven kiezen voor een koers waarbij ze niet alleen investeren in hun eigen bedrijf, maar ook in de toekomst van Texel. Die kiezen voor een natuurinclusief bedrijfsmodel, en zo veel mogelijk haar eigen en andere lokale reststromen benut.

Een mooie toekomst voor Texel
Dapper. maakt zich hard voor de toekomst van Texel. Het Texelse landschap is rijk aan bijzondere vogelsoorten, planten en insecten. Een divers landschap variërend van de eeuwenoude Hoge Berg tot weidse polders beheerd door boeren. Natuurinclusieve landbouw, dat bijdraagt aan een duurzaam en veerkrachtig ecosysteem, is van groot belang. Boeren die natuurinclusief werken zorgen ervoor dat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het unieke landschap. Dapper. investeert in deze boeren en hun omgeving.

Onze stip aan de horizon
Dapper. wil meer ondernemers uit de landbouw- en agrarische sector laten aansluiten. Akkerbouwers, melkveehouders, schapenboeren en andere Texelse producenten. Stel je eens voor dat het eiland nog mooier wordt dan het al is. Dat de weilanden barsten van nog meer bloemen en bijen en dat deze overvloed aan biodiversiteit op de weides en akkers nog verder uitbreidt. Dat de bodem krioelt van leven en dat de weidevogels er nooit meer weg willen. Dat zoveel mogelijk Texelaars en toeristen kunnen genieten van lekkere, voedzame eilandproducten. Daar wil Dapper. naartoe!