Categorieën
Nieuws

Kringlooplandbouw doen we samen. Doe je mee?

Sinds 2019 bestaat de studiegroep Kringlooplandbouw Texel. Het doel is – de naam zegt het al – kringlooplandbouw op Texel stimuleren. Aanleiding van de oprichting was een presentatie van toenmalig student Siem Vlaanderen, die onderzoek deed naar kringlooplandbouw op Texel. Niet alleen een zaak van de boeren, maar zeker ook van de ‘burgers’!

Het onderzoek van Siem
Siem onderzocht hoeveel mineralen op Texel er worden aan- en afgevoerd, en waar de verliezen verkleind kunnen worden. Belangrijk als je je eigen krachtvoer wilt verbouwen bijvoorbeeld, in plaats van het ‘ver weg’ te kopen. Adviseur bij het onderzoek was Frank Verhoeven, eigenaar van Boerenverstand. Boerenverstand is een adviesbureau dat dagelijks in gesprek is met boeren, provincies en waterschappen om duurzame landbouw te stimuleren.

Enthousiaste Texelse boeren
In juli 2019 presenteerde Siem zijn onderzoeksresultaten in de schuur van de familie Langeveld aan de Postweg. Frank Verhoeven gaf hierbij een toelichting over de mogelijkheden en de praktische toepassing van de kringlooplandbouw op Texel. Het enthousiasme van de aanwezige boeren was zo groot dat er diezelfde bijeenkomst een vervolg aan werd gegeven. Zo werd de studiegroep Kringlooplandbouw Texel geboren: een groep van akkerbouwers en veehouders die natuur-inclusieve landbouw op Texel willen nastreven en verbeteren.

Siem Vlaanderen presenteert zijn onderzoeksresultaten aan Texelse boeren

Experimenteren met kringlooplandbouw
De studiegroep formuleerde vier hoofdonderwerpen om mee te experimenteren:
1) meer melk uit eigen gras;
2) van organische reststroom tot bodemverbeteraar;
3) nieuwe teelten om voerimport te verminderen;
4) kortere ketens met toegevoegde waarde.
Een goed voorbeeld van een experiment is het telen van gewassen die de biodiversiteit vergroten, en daarnaast als veevoer dienen.

Boerenverstand aan de slag
Boerenverstand deed namens de studiegroep een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland. Hierbij speelde de Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw Texel een belangrijke rol. Door met hun samen te werken kreeg Boerenverstand onder andere de financiële middelen om de studiegroep bij te staan. Hiermee kon Siem zijn onderzoek omzetten in een project waarbij veehouders en akkerbouwers op Texel samenwerken aan kringlooplandbouw.

Texelse schapen zijn dol op de planten en de peulvruchten van de groene erwten.

Dapper blijft niet achter
Met ons motto ‘Dapper voor een mooi en biodivers Texels landschap’ kunnen we niet achterblijven. Onze missie is het toevoegen van waarde bij het korter maken van de ketens. Neem bijvoorbeeld de groene erwt. Akkerbouwers Klaas en Kees Lap willen experimenteren met het verbouwen van groene erwten. Dat komt goed uit, want schapenboer Jan-Willem Bakker kan deze erwten gebruiken als krachtvoervervanger en dat betekent minder voerimport. Bovendien zijn erwten een traktatie voor de mens! Dapper is momenteel bezig om lekkere producten te ontwikkelen van groene erwten voor de consument. Het mooiste deel van de erwten wordt verwerkt voor humane consumptie en van de rest mogen de schapen genieten. Zo krijgt de boer een goede prijs voor zijn gewas, wordt er lokaal een krachtvoervervanger verbouwd, én wordt er gewerkt aan een goede biodiversiteit.

Deze samenwerking kan niet zonder jou
Wat heb jij hier nu mee te maken? Heel veel! Want uiteindelijk ben jij als consument de groene motor om kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw te stimuleren. Door lokale producten te kopen, draag je persoonlijk bij aan de biodiversiteit, het klimaat en zorg je dat de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. Dus maak het verschil, en koop zoveel mogelijk lokaal!

Het winterpakket van Dapper. bevat Texels lamsvlees en Texelse groene erwten: de producten uit de kringlooplandbouw in één pakket.
Categorieën
Nieuws

Smullend investeren? Dat kan met het nieuwe Dapper.winterpakket!

Met het winterpakket van Dapper. geniet je van zelfgemaakte Texelse erwtensoep én draag je bij aan het landschap van Texel. En niet zonder extra’s. In het winterpakket vind je ook het TX robuust brood van Bakker Timmer en een heerlijke pot mosterd van Mosterdmakerij Texel.

Waarom erwten(soep)
Dapper. wil kringlooplandbouw en natuurinclusief boeren op Texel stimuleren. Dat betekent meer gebruik maken van eigen grondstoffen, minder import en zorgen voor het Texelse landschap. De groene erwten passen daar perfect in. Ze versterken de bodemkwaliteit, binden stikstof uit de lucht en voeden het land en zijn een lokaal krachtvoervervanger voor schapen.

Maak zelf je erwtensoep met een recept van sterrenchef Jef Schuur

Biodiversiteit door erwten
De akkerbouwer heeft elk jaar een strak bouwplan. Daarin staat waar en welke gewassen hij teelt. Een gewas verbouw je bijna nooit vaker dan één jaar op hetzelfde stuk grond. Dan gaat de kwaliteit van de grond achteruit en weet het ongedierte het gewas sneller te vinden. Noodzaak dus om een groot assortiment van gewassen te telen zodat de akkerbouwer de biodiversiteit van zijn land en daarmee het landschap vergroot. Die mogelijkheid bieden de groene erwten. Maar dat is niet de enige reden. Erwten zijn een vlinderbloemige en kunnen stikstof binden uit de lucht en omzetten in eiwitten. Ook verrijken de erwten het stikstofgehalte in de bodem en dat zorgt er voor dat de bodem minder bemest hoeft te worden. 

Smullende schapen
Naast de verrijking voor het landschap en de bodem is er nog een andere reden dat Dapper. kiest voor producten van groene erwten. Net als mensen smullen ook schapen graag van deze groene peulvruchten. Door het hoge eiwitgehalte zijn de erwten een perfect lokaal krachtig voer voor de schapen van Jan-Willem Bakker van Schapenboerderij De Waddel. Zo hoeft er minder krachtvoer van ver weg te komen.

Texelse schapen van Jan-Willem genieten van een mengsel erwten, gras en kruiden

En dat natuur-inclusieve dan?
Daar zorgen de gebroeders Klaas en Kees lap voor. Wie op Texel is geweest kan de bloemstroken aan de akkerranden vlakbij Den Hoorn niet ontgaan zijn. Naast een prachtig gezicht vergroten ze de biodiversiteit en verbeteren de leefbaarheid voor insecten en vogels. Dit betekent een mooier Texels landschap, een gezonde bodem en de insecten en vogels zijn natuurlijke vijanden van ongedierte in de gewassen. Win, win, win!

De boer verdient meer dan de pluim
Of eigenlijk de boeren in dit geval. Klaas en Kees Lap telen de erwten op hun akkerbouwbedrijf De Hemmer nabij Den Hoorn. Op de 120 hectare verbouwen de broers naast de groene erwten nog vele soorten gewassen zoals graansoorten en pootaardappelen. Door het gebruik van bloemenranden en een uitgebreid bouwplan houden ze zoveel als mogelijk rekening met het landschap en alles wat er leeft. Ben je nieuwsgierig? Kom naar de Hemmerweg en koop de seizoensproducten van BoerLap uit hun een eigen schuurtje.